Yleiset ohjeet ja ehdot

Vuokrausohjeet

Miten vuokra-aika lasketaan?

Vuokra-aika alkaa siitä päivästä, jolloin asiakas noutaa laitteen tai se kuljetetaan asiakkaalle. Päivävuokra veloitetaan jokaiselta kalenteripäivältä. Palautuspäivästä emme kuitenkaan veloita vuokraa, jos laite palautetaan aamulla klo 9 mennessä.

Mikä on minimivuokra-aika?

Minimiveloitus on yhden päivän vuokra lukuunottamatta kuukausiveloituksellisia tuotteita, joissa minimiveloitus on yhden kuukauden vuokra.

Monen päivän veloitus viikonlopulta tulee?

Viikonloppuvuokrauksista veloitamme kahden päivän vuokran, jos laite noudetaan perjantaina iltapäivällä ja palautetaan maanantaina aamulla klo 9 mennessä

Mitkä maksutavat käyvät?

Voit maksaa toimipisteissämme kortilla tai käteisellä. Laskutus on mahdollista yrityksille ja tapauskohtaisesti yksityishenkilöille. Laskuihin lisätään laskutuslisä 3,99 eur sis. alv.

Henkilö- ja luottotiedot

Tarkistamme henkilöllisyytesi ja luottotietosi. Varaathan henkilöllisyystodistuksen asioidessasi meillä!

Kuka tankkaa koneen?

Saat meiltä aina koneen tankattuna, ja se tulee palauttaa tankki täynnä. Jos haluat, voit varata meiltä polttomoottorikoneen tankkauspalvelun, jolloin tankkaamme koneen puolestasi ja veloitamme siitä voimassa olevan hinnastomme mukaan. Mainitsethan jos haluat tankkauspalvelun.

Kuka puhdistaa koneen?

Kone tulee palauttaa samassa kunnossa kuin sen lähtiessä vuokralle. Palautathan koneen puhtaana. Kannattaa käyttää hetki laitteen suojaamiseen ennen työn aloittamista. Esimerkiksi henkilönostimen kori kannattaa suojata ennen maalaustyön aloittamista.

Tyhjennä imurin pölypussi. Aja vettä maaliruiskun läpi.

Betonointi- ja rappaustyöt ovat kiellettyjä!

Hyvitykset

Emme vastaa kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista (ks. vuokrausehdot). Jos koneessa on vikaa, ilmoitathan siitä viipymättä.

Kuka saa käyttää konetta?

Koneen vuokrannut henkilö vastaa koneesta ja sen käytöstä. Huolehdithan, että sinulla tai muilla konetta käyttävillä on asianmukainen koulutus ja varustus.

Miten konetta säilytetään?

Lukitse kone silloin, kun sitä ei valvota ja säilytä sitä lukitussa ja vartioidussa tilassa. Huolehdi, että kone ei aiheuta vaaraa sivullisille. Lukitse hinattavat laitteet keulalukolla.

Toimitusehdot

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Pikavuokraus Oy Koposen (jäljempänä “Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä “Vuokralleottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRA‑AIKA

Vuokra‑aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra‑aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle. Vuokra‑aikaan luetaan edellä mainitut nouto‑ ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on määritelty kunkin kalustoryhmän osalta erikseen.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa Vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva‑ ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen.

Tavanomaisia hoito‑ ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta.

Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän Vuokralleantajalle mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorokäytöstä. Jos kalustoa käytetään kaksi‑ tai kolmivuorotyössä, tulee Vuokralleottajan maksaa tällaisesta käytöstä Vuokralleantajan hinnaston mukainen korvaus.

6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

7. Jos määräaikaista vuokrasopimusta ei ole tehty, on sopimuksen irtisanomisaika molemmilla osapuolilla 7 vuorokautta.

Vuokralleantaja ei vastaa kaluston soveltuvuudesta vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

8. Vuokralleottaja ei saa siirtää  vuokrakalustoa vuokrasopimuksessa määritellystä vuokrakohteesta muuhun kohteeseen tai ulkomaille, ellei asiasta ei ole sovittu etukäteen kirjallisesti Pikavuokraus Oy:n kanssa.

9. Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta telineille, nostimille ym. vuokrakalustolle.

Kaikki pienehkötkin sähkömuutostyöt vuokralleottajan toimesta ovat ehdottomasti kiellettyjä. Sopimuksen vastaisesta kaluston käytöstä tai vuokrattuna olleen vuokralleottajan syystä rikkoutuneen kaluston palautumisajankohdan jälkeen korjaukseen tai korjauttamiseen käytetyt päivät ovat vuokrallaoloaikaa vastaavasti veloitteisia. Esimerkiksi voidaan ottaa nostimen tai telineen kaatumisesta johtuva seisokki, jos sitä ei korvata muutoin erillisesti.

10. Vuokralleottaja sitoutuu pitämään vuokratut koneet lukittuina vakuutusyhtiöiden vaatimusten mukaan aina silloin, kun ne eivät ole käytössä.

11. Kaluston kuljetuskustannuksista vastaa vuokralleottaja. VUOKRALLEOTTAJAN ON ILMOITETTAVA VÄHINTÄÄN YHTÄ KOKONAISTA TYÖPÄIVÄÄ AIKAISEMMIN PALAUTETTAVAN KALUSTON NOUDOSTA PIKAVUOKRAUS OY:LLE. Jos Vuokralleottaja laiminlyö varata riittävä noutoaika Pikavuokraus Oy:lle, vastaa mahdollisen kaluston katoamisesta vuokralleottaja. Nostimia tai muuta kalustoa ei saa koskaan jättää lukitsematta työn päättymisen ja kaluston noudon väliseksi ajaksi. Mikäli kalusto palautetaan kuljetusliikkeen välityksellä on vuokralleottajan suoritettava rahtikulut suoraan  kuljetusliikkeelle.

12. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra‑aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra‑aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta‑arvoon.

Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus‑ ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus‑ ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.

13. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

14. VAKUUTUKSET

Vuokrakalusto eikä sillä työskentely ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun.

15. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laimin lyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

16. Pikavuokraus Oy perii vuokrauslaskutuksen yhteydessä kulloinkin voimassa olevan laskutuspalkkion sekä pienlaskuista pienlaskutuslisän. Ellei toisin ole sovittu on yliaikakorko 16 %. Perinnästä aiheutuvat kulut laskutetaan asiakkaalta, samoin palauttamattoman kaluston etsintä, nouto- ja siihen liittyvät oikeustoimikulut. Vuokralleottaja ja tämän edustaja vastaavat yhteisvastuullisesti vuokrista ja sopimuksen sisällöstä. Vuokratun kaluston palauttamatta jättäminen johtaa välittömästi rikosilmoitukseen vuokralleottajaa vastaan.

17. Vuokrat peritään yleensä työpäiviltä (5 pv/vko). Seuraavien kalustoryhmien kohdalla kuitenkin joka päivältä (7 pv/vko): Teline- ja muottikalusto, lämmityskalusto ja siihen liittyvät tarvikkeet, pumppukalusto, liikennemerkit ja -välineet,  sähkökeskukset ja -kaapelit, ilmanpuhdistimet ja kosteudenerottimet, suojapeitteet, traktorit.

Viikonlopusta veloitamme aina, kun koneita käytetään osittainkin viikonloppuna. Kun kalusto, jonka normaali veloitusperuste on 5 pv/vko, palautetaan maanantaiaamuna tai pyhäpäivää seuraavana aamuna, on palautuspäivä veloituksellinen.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

18. YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti‑ tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

19. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

20. RIITAISUUDET

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokranantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.